Bàn thờ

Tượng phật

Toà cửu long

Quạt gỗ

Linh vật thờ

Tranh tứ quý

Tượng mỹ nghệ

Hoành phi

Tượng mẫu

Án gian

Binh khí

Câu đối