Người con Phật khắp nơi trên cả nước đang hân hoan mừng kỷ niệm ngày Phật đản năm thứ 2648 (Phật lịch 2568) với hàng loạt sự kiện về văn hóa, tâm linh phong phú tại Làng Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội)
Mỗi năm, những người thợ Làng Sơn Đồng đã làm nên hàng nghìn bức tượng phục vụ cho nhu cầu trùng tu, tôn tạo đền chùa, miếu mạo của người dân quanh vùng đồng bằng Bắc Bộ.